Enjoy living AS drives av Mette Rosseland og Maria Hansen som begge er registrerte tankefeltterapeuter med flere års erfaring. Vi er utdannet hos Mats Uldal International School of TFT, og er medlemmer i Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) og følger deres regelverk og etiske retningslinjer. I tillegg til tankefeltteknikker bruker vi kognitiv tilnærming, løsningsfokuserte samtaler og egne livserfaringer. Vi tilbyr oss å kartlegge og avdekke problemsituasjoner, presentere forslag til tiltaksplan og løsningsmetoder, og å måle resultatet av gjennomføringen.

gledeengasjement ♥ gjensidig tillit