Vi jobber med tre perspektiver i den personlige utviklingen, fortid, nåtid og fremtid. Vi benytter oss av moderne metoder innenfor energi psykologi og coaching teknikker som bygger på løsningsfokusert tilnærming. Dette er verktøy som avdekker og utvikler det potensiale som ligger i ethvert menneske.

Vi kommer i situasjoner og faser i livet hvor vi har behov for en fortrolig samtalepartner. Det kan ofte være en fordel at dette er en ekstern uavhengig samtalepartner, som man ikke skal forholde seg til i en arbeidssituasjon. Slike samtaler kan avdekke problemområder som ikke har kommet til syne, og som kan påvirke miljøet og resultatene i bedriften. Vi har også verktøy for å iverksette tiltak for å finne løsninger på problemene.

TFT (tankefeltteknikker) stimulerer kroppens eget reparasjonssystem og er en metode innen energipsykologi. Metoden kombinerer Østens kunnskap om energibaner i kroppen og vestlig kognitiv psykologi. I TFT bruker man lett fingerbanking på energipunkter i kombinasjon med spørreteknikker. Med TFT er det mulig å redusere intensiteten i ubehagelige følelser, spenninger og smerter for dermed å kunne få mer sinnsro, flyt og balanse.

LØFT (løsningsfokusert tilnærming) er en effektiv strategi for å løse problemer og skape ønskede endringer. I LØFT snakker man om problemene, men man velger å fokusere på de positive forskjellene, slik at mulighetene for bedring blir synlig. Man tar utgangspunkt i personens unike kompetanse om sitt eget liv, ressurser og kvaliteter, og utvikler det potensialet som ligger hos ethvert menneske slik at man skaper vekst og utvikling. LØFT er en måte å kommunisere på som skaper positive relasjoner, samarbeid og målrettede resultater. Dette gjelder både for enkeltpersoner, grupper og bedrifter.